QUY ĐỊNH BẢO HÀNH VỀ CHỮ NỔI

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH VỀ CHỮ NỔI

 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
STT HẠNG MỤC CÁC LỖI ĐƯỢC BẢO HÀNH CÁC LỖI KHÔNG BẢO HÀNH DVT THỜI GIAN BẢO HÀNH (Tính từ thời điểm thi công xong, có ảnh chụp) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỖI
III CHỮ NỔI          
1 Chữ nổi SL (chữ nổi chân formec, alu) Không sáng Bẩn do bụi, do nước mưa tháng từ 6 – 12 tháng  
1.1 Đèn LED Giảm sáng >30% Giảm sáng <=30% tháng 6 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
1.2 Màu sắc Phai màu >20% Phai màu <=20% tháng 6 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
1.3 Kết cấu chữ Hỏng, rơi, vỡ, nứt (do lỗi sản xuất)  Do thiên tai địch họa tháng 6  
1.4 Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Vào nước (do không có thiết bị bảo vệ), thiên tai tháng 12  
2 Chữ nổi SLI (mặt mica in UV hoặc không in, chân mica, chân inox) Không sáng Bẩn do bụi, do nước mưa tháng 12  
2.1 Đèn LED Giảm sáng >30% Giảm sáng <=30% tháng 12 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
2.2 Màu sắc Phai màu >20% Phai màu <=20% tháng 12 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
2.3 Kết cấu chữ Hỏng, rơi, vỡ, nứt (do lỗi sản xuất)  Do thiên tai địch họa tháng 12  
2.4 Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Vào nước (do không có thiết bị bảo vệ), thiên tai tháng 12  
3 Chữ nổi SLM (mặt mica in UV hoặc không in, chân nhôm) Không sáng Bẩn do bụi, do nước mưa tháng bảo hành 12 tháng  
3.1 Đèn LED Giảm sáng >30% Giảm sáng <=30% tháng 12 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
3.2 Màu sắc Phai màu >20% Phai màu <=20% tháng 18 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
3.3 Kết cấu chữ Hỏng, rơi, vỡ, nứt (do lỗi sản xuất) Do thiên tai địch họa tháng 12  
3.4 Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Vào nước (do không có thiết bị bảo vệ), thiên tai tháng 12  
4 Chữ nổi SLH (mặt polycarbonate, dán Decal 3M hoặc mặt polycarbonate in UV cán Decal chống tia UV) Không sáng Bẩn do bụi, do nước mưa tháng từ 12 – 24 tháng  
4.1 Đèn LED Injection Giảm sáng >30% Giảm sáng <=30% tháng 24 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
4.2 Màu sắc Phai màu >20% Phai màu <=20% tháng 24 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
4.3 Kết cấu chữ Hỏng, rơi, vỡ, nứt (do lỗi sản xuất) Do thiên tai địch họa tháng 12  
4.4 Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Vào nước (do không có thiết bị bảo vệ), thiên tai tháng 12  

Liên hệ bảo hành

Ms. Thảo: 0961514739

TEL: (024) 7302 5019 : 199

Email:baohanh@tiendulight.com