QUY ĐỊNH BẢO HÀNH HỘP ĐÈN

 

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH HỘP ĐÈN

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
STT HẠNG MỤC CÁC LỖI ĐƯỢC BẢO HÀNH CÁC LỖI KHÔNG BẢO HÀNH DVT THỜI GIAN BẢO HÀNH (Tính từ thời điểm thi công xong, có ảnh chụp) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỖI
II HỘP ĐÈN          
1 Hộp đèn siêu mỏng Cháy adapter, đứt dây đèn, bung mối hàn Tiếp xúc với nước, tường ẩm, chập điện, đấu nhầm điện, di chuyển biển, Xước, vỡ, Phai màu poster (in mực trong nhà), Nhăn poster tháng 12 Mắt thường, xác đình điều kiện thi công
1.1 Đèn LED Hỏng, giảm sáng >30% Giảm sáng <=30% tháng 12 Mắt thường, xác đình điều kiện thi công
1.2 Adapter Không hoạt động, cháy Chập điện, vào nước, ẩm tháng 12 Mắt thường, xác đình điều kiện thi công
1.3 Kết cấu Khung, tấm dẫn sáng Xước, vỡ tháng 12 Mắt thường, xác đình điều kiện thi công
2 Hộp đèn UV SLI Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… tháng 12  
2.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 12 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
2.2 Bóng đèn Hỏng, Giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 6 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
2.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
2.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 12  
3 Hộp đèn UV SLM Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… tháng từ 12 – 18 tháng  
3.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 12 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
3.2 Bóng đèn Hỏng, giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 18 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
3.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
3.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 12  
4 Hộp đèn UV SLH Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… tháng từ 12 –  24 tháng  
4.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 12 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
4.2 Bóng đèn Hỏng, giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 24 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
4.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
4.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 12  
5 Hộp đèn 3M SLI (khung sắt V, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… Tháng Từ 12 – 24 tháng  
5.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 1 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
5.2 Bóng đèn Hỏng, giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 24 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
5.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
5.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 12  
6 Hộp đèn 3M SLM (khung sắt Z, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… Tháng Từ 12 – 24 tháng  
6.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 24 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
6.2 Bóng đèn Hỏng, giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 24 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
6.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
6.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 18  
7 Hộp đèn 3M SLH (khung nhôm, mặt bạt 3M, in UV + cán màng UV hoặc Decal 3M) Cháy đèn, adpater, phai màu… Xước, thủng, vỡ, chập điện… Tháng từ 12 – 24 tháng  
7.1 Màu sắc Phai màu > 20% Phai màu <=20% tháng 24 Check bằng cách tăng sáng file poster lên 20%, in lại và so sánh)
7.2 Bóng đèn Hỏng, giảm sáng quá 30% Giảm sáng <=30% tháng 24 Đo độ sáng xuất xưởng và độ sáng tại thời điểm kiểm tra
7.3 Thiết bị điện, Adapter, thiết bị điện, aptomat, khởi động từ, timer Hỏng, không hoạt động Thiên tai, chập điện, sự cố khách quan tháng 12  
7.4 Kết cấu Khung biển, kết cấu cong, vênh, hỏng do lỗi sản xuất Khung sắt han (do tác động tự nhiên) tháng 24  

Liên hệ bảo hành

Ms. Huệ: 0979.426.441

TEL: (024) 7302 5019 : 199

Email:baohanh@tiendulight.com