tết

20140610_130234
Khách hàng : Tập đoàn DOJI

Địa chỉ công trình : Hệ thống trung tâm VNĐQ DOJI

Hạng mục công trình :

Hệ thống biển quảng cáo 3M

Hệ thống biển quảng cáo trong nhà

Hệ thống trang trí và nhận diện thương hiệu DOJI

Xem thêm

in decal ô tô

chữ nổi     

chữ nổi 3m