Hội sở VIB

TP-bank

Khách hàng : Ngân hàng VIB

Địa chỉ công trình : 16 Phan Chu Trinh, Q.Hoan Kiem , Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công trình :

Biển 3M không viền công nghệ mới.

Hệ thống booth ATM.

Bacdrop trong nhà.

Chữ nổi trên tường.

Hộp đèn siêu mỏng ngoài trời.

Xem thêm

in ấn cắt bế theo thiết kế

in cắt tem nhãn

in decal pp