Hội sở VIB

TP-bank

Khách hàng : Ngân hàng VIB

Địa chỉ công trình : 16 Phan Chu Trinh, Q.Hoan Kiem , Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục công trình :

Biển 3M không viền công nghệ mới.

Hệ thống booth ATM.

Bacdrop trong nhà.

Chữ nổi trên tường.

Hộp đèn siêu mỏng ngoài trời.

Xem thêm: Hoàn thành Hội sở VIB mới