Gian hàng 3M tại Hội thảo Ngân hàng 2014

20140610_130234
Khách hàng : Tập đoàn 3M- Chi nhánh Việt Nam

Địa chỉ công trình : Hội thảo Ngân hàng 2014

Hạng mục công trình :

Mẫu biển quảng cáo 3M.

Toàn bộ hệ thống gian hàng.

Xem thêm

in decal ô tô

chữ nổi     

chữ nổi 3m